Home
Obrazovanje - područja
Područjesort by this column Broj Diplomaca Broj Magistara Broj Doktora Ukupno
Tehničke nauke 41 68 115 224
Prirodne nauke 22 29 111 162
Nepoznato 35 66 99 200
Humanističke nauke 41 40 114 195
Društvene nauke 30 59 114 203
Biotehničke nauke 10 25 52 87
Biomedicina i zdravstvo 60 83 196 339
Sva područja 239 370 801 1410