Home
Obrazovanje - područja
Područjesort by this column Broj Diplomaca Broj Magistara Broj Doktora Ukupno
Biomedicina i zdravstvo 60 83 195 338
Biotehničke nauke 10 25 52 87
Društvene nauke 30 59 110 199
Humanističke nauke 39 40 113 192
Nepoznato 35 66 99 200
Prirodne nauke 22 29 110 161
Tehničke nauke 41 68 114 223
Sva područja 237 370 793 1400