Home
Obrazovanje - područja
Područjesort by this column Broj Diplomaca Broj Magistara Broj Doktora Ukupno
Biomedicina i zdravstvo 60 83 195 338
Biotehničke nauke 10 25 52 87
Društvene nauke 30 60 112 202
Humanističke nauke 40 40 114 194
Nepoznato 35 66 99 200
Prirodne nauke 22 29 110 161
Tehničke nauke 41 68 114 223
Sva područja 238 371 796 1405