Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Istraživanje karakteristika unutrašnjeg trenja viskoelastićnih elemenata u torziono - oscilatornom sistemu dizel motor Diesel engine
Istraživanje pulzirajućeg sagorijevanja sa prijedlogom primjene visokoefikasna transformacija energije high-efficient energy transformation
"Istraživanje uticaja i mehanizma djelovanja aluminijumnitrida na deformabilnost u hladnom stanju nisko ugljičnog čelika dezoksidiranog aluminijem kod sadržaja azota 70"ppm". niskougljični čelik low alloyed steel
Kontrola atomskih procesa u jakom laserskom polju teorijska fizika theoretical physics
Kvantirtativno određivanjesadržaja pesticida u tlima doline rijeke Neretve tankoslojna kromatografija thin layer chtomatography
Laboratorijsko i numeričko istraživanje mogućnosti aplikacije gorionika za pulzirajuće sagorijevanje na kotlovima velike snage pulzirajuće sagorijevanje pulse combustion
Novi koncepti okolišno prihvatljivog upravljanja vodotocima   technologies of watercourse restoration
Novi pristup imunoprofilaksi virusnih i bakterijskih bolesti peradi imunopotiranje immunization
"Određivanje potpore elektro-energetskog sistema u reaktivnoj snazi u tržišnom uvjetima rada" automatska kontrola proizvodnje automatik generation control
Osvajanje proizvodnje legure Nitinol u poluindustrijskim pogonima Metalurškog instituta «Kemal Kapetanović memorija oblika shape memorv
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.