Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Totalni Antioksidativni Kapacitet Različitih Regija Mozga Oboljelih Od Parkinsonove I Alzheimerove Bolesti Metoda oksigen - radikal apsorpcijskog kapaciteta Oxygen radical absorbance assay
Studija savremenog sistema okolinskog upravljanja otpadnim uljima kao posebnom vrstom opasnog otpada, sa aspekta zaštite zdravlja i okoline i racionalnog iskorištavanja prirodnih resursa upravljanje otpadnim uljima waste oils menagement
Studija implementacije GIS tehnologija na religijsku baštinu Sarajeva religijska baština Religious Heritage
Standardna novo štokavština i bosanskohercegovačka jezička situacija standardni jezik standard languages
Sinteza i QSPR/QSAR studij kumarinskih derivata QSAR QSAR
Server Ware-based Continuous Computing Technologijes for E-Business Windows 2003 Server Windows 2003 Server
Savremeni Problemi Algebre I Analize Integrisane polugrupe operatora integrated semigroups of operators
Savremena tumačenja književnosti i književnoteorijsko i književnokritičko naslijeđe XX stoljeća (metodi i škole) književnokritička svijest literary criticism
Sadržaj omega-3 masnih kiselina u mesu brojlera kod različitog sustava uzgoja i hranidbe. tov pilića broilers feed
Revitalizacija redgenskog laboratorija kao potpora u obrazovanju i naučnoistraživačkom radu iz fundamentalnih geoloških istraživanja strukturna analiza structure analises
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.