Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Aktuelni problemi harmonijske analize, ergodične teorije i dinamičkih sistema diferencijabilnost differentiation
Analiza mogućnosti primjene nuklearne tehnike za detekciju eksplozivnih materijala u kontaminiranim područjim Bosne i Hercegovine.a eksplozivne mine landmine
Analiza sklopnih prenapona u 400 KV elektroenergetskoj mreži tropolni uklop 3-pole closing
.Analiza stabilnosti Fuzzy upravljačkih sistema. Fuzzy skupovi i sistemi Fuzzy sets and systems
Analiza strujnih procesa rotacionih automobilskih hladnjaka centrifugalna sila centrifugal force
Atomski i molekularni procesi u jakom laserskom polju elektromagnetno polje electromagnetic field
Autonomni mobilni robotski sistem kao simulato\ invalidskih kolica Mobilni robot Mobile robot
Brze dijagnostičke metode i gospodarenje dušikom klorofil metar Hydro N tester
Dobivanje amorfnih traka sa ranim metastabilnim stanjima pomoću kontrolirane melt-spinning metode amorfni sistem  
Eksperimentalno Istraživanje Efikasnosti Hibridnih Sistema (Sunce + Fosilna Goriva) Za Potrebe Grijanja I Pripreme Sanitarne Vode U Zgradarstvu hibridni sistemi pripreme sanitarne vode hybrid domestic hot water system
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.