Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje projekata  Opšti podaci  Realizacija projekta  Organizacije realizatori   

Pretraživanje
Lista projekata
Nazivsort by this column Kljucne rijeci Keywords
Ispitivanje Stereomernih Lijekova Kromatografskim Metodama separacija separation
Ispitivanje kardiospecifičnih markera u u slovim a eksperimentalne nekroze (infarkta) miokarda štakora izazvane izoproterenolom nekroza miokarda mvocardial necrosis
Inventarizacija, prikupljanje, održavanje i iskorištavanje biljnih genetskih izvora lokalne sorte landraces
Identifikacija slabih tačaka elektoenergetskog sistema i otklanjanje posljedica njihovog djelovanja. pouzdanost reliability
Genetička i pomološka karakterizacija autohtonog genofonda voćaka BiH genetička karakterizacija genetic characterization
Fitofarmaka za 21. stoljeće - teorijski i praktični aspekt Antimikrobno djelovanje Antimicrobial effect
Farmakognostički Aspekt Prirodnih Ljekovitih Sirovina I Njihovih Sintetskih Analoga farmakognozija pharmacognosy
Eksperimentalno određivanje koeficijenta prenosa mase i toplote u rashladnom tornju koeficijent prenosa mase mass and heat transfer coefficient
Eksperimentalno Istraživanje Efikasnosti Hibridnih Sistema (Sunce + Fosilna Goriva) Za Potrebe Grijanja I Pripreme Sanitarne Vode U Zgradarstvu hibridni sistemi pripreme sanitarne vode hybrid domestic hot water system
Dobivanje amorfnih traka sa ranim metastabilnim stanjima pomoću kontrolirane melt-spinning metode amorfni sistem  
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.