Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni nazivsort by this column Naziv Name Kanton
Perspektiva Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective Tuzlanski (3)
PEFB Pedagoški fakultet u Bihaću PEDAGOGICAL FACULTY Unsko-sanski (1)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
MFZE JU Univerzitet u Zenici OJ Mašinski fakultet u Zenici University of Zenica, Faculty of Mechanicasl engineering in Zenica Zeničko-dobojski (4)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
MEDICINSKI FAKULTET JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Faculty of Medicine Tuzlanski (3)
MAŠINSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla UNIVERSITY OF TUZLA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Tuzlanski (3)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
JUUZ Javna ustanova Univerzitet u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.