Home   
   Home
Početna
Print
Štampaj
 
  PočetnaIstraživačiIstraživačke organizacijeProjektiInfrastrukturna ulaganjaStatistike
   Pretraživanje organizacija  Opšti podaci  Djelatnost  Istraživačko osoblje  Istraživački projekti  Oprema   

Pretraživanje
Lista organizacija
Skraceni naziv Naziv Name Kantonsort by this column
FZM Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
G.F. UNMO Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić“ Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IGH "IGH - Mostar" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Institut Mostar Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Interprojekt doo Mos Društvo za zastupanje i inžinjering Interprojekt doo Mostar Interprojekt Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IZMA Mašinski fakultet-Institut za mašinstvo Mechanical faculty – Institute for engineering Hercegovačko-neretvanski (7)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
previousPrevious
Nextnext
 
  Elektrotehnički fakultet Sarajevo i Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine   Copyright © 2006, All rights reserved.