Home
Pretraživanje
[ ]
Lista organizacija
Skraceni naziv Naziv Name Kantonsort by this column
AFUNMO Agromediteranski fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru Agromediterranean faculty of University Dzemal Bijedic in Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
APTF Agronomski i prehrambeno - tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru Faculty of agriculture and food technology Hercegovačko-neretvanski (7)
Arhiv hnk/z Arhiv hercegovacko-neretvanskog kantona/zupanije (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
EF-SVE-MO Ekonomski fakultet, Sveučilište u Mostaru Faculty of Economics, University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
FARF Farmaceutski fakultet, Sveučilište u Mostaru University of Mostar Faculty of Pharmacy Hercegovačko-neretvanski (7)
FAZM Federalni agromediteranski zavod, Mostar Federal Agromediteranean Institute of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ffmo Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
FHN Fakultet humanističkih nauka Faculty of humanitis Hercegovačko-neretvanski (7)
FIT Fakultet informacijskih tehnologija,Mostar Faculty of information technology Hercegovačko-neretvanski (7)
FSIR Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru Faculty of mechanical engineering and computing Hercegovačko-neretvanski (7)
FZM Fakultet za poslovni menadžment u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
G.F. UNMO Građevinski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru sa potpunom odgovornošću Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić“ Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IGH "IGH - Mostar" društvo sa ograničenom odgovornošću Mostar (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Institut Mostar Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest Sveučilišta u Mostaru (nije dat) Hercegovačko-neretvanski (7)
Interprojekt doo Mos Društvo za zastupanje i inžinjering Interprojekt doo Mostar Interprojekt Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
IZMA Mašinski fakultet-Institut za mašinstvo Mechanical faculty – Institute for engineering Hercegovačko-neretvanski (7)
MAF Mašinski fakultet Mostar Faculty of mechanical engineering Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
MF U MOSTARU Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru School of Medicine,University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
MH Mostar Javna Ustanova Muzej Hercegovine Mostar Museum of Herzegowina Hercegovačko-neretvanski (7)
NF Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Nastavnički fakultet Faculty of Education Hercegovačko-neretvanski (7)
PFMO Univerzitet „Džemal Bijedić u Mostaru, Pravni fakultet Džemal Bijedić“ University of Mostar, Faculty of Law Hercegovačko-neretvanski (7)
SVE-HERC SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA HERZEGOVINA UNIVERSITY Hercegovačko-neretvanski (7)
UMZ-CKM Univerzitet modernih znanosti - CKM, Mostar University of modern sciences-CKM, Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
UNIDZBM Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar "Dzemal Bijedic" University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
VZŠ Sveučilište u Mostaru Visoka zdravstvena škola High Medical School University of Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
ZPIMK Zavod za ispitivanje materijala i konstrukcija Građevinskiog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru sa potpunom odgovornošću Institut for testing materials and structures of Faculty of Civil Engineering, University „Džemal Bijedić" Mostar Hercegovačko-neretvanski (7)
Bošnjački institut Bosnjački institut Fondacija Adil Zulfikarpašić (nije dat) Sarajevo (9)
FMT Travnik Fakultet za menadžment i turizam Travnik Faculty for management and tourism Srednjobosanski (6)
IUT Internacionalni univerzitet Travnik INTERNATIONAL UNIVERSITY TRAVNIK Srednjobosanski (6)
PFK Pravni fakultet Kiseljak Faculty of Law Srednjobosanski (6)
UNT Univerzitet u Travniku University of Travnik Srednjobosanski (6)
ADU Akademija dramskih umjetnosti (pozorište, film, radio i TV) u Tuzli (nije dat) Tuzlanski (3)
EKONOMSKI FAKULTET Ekonomski fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Economics Tuzlanski (3)
ERF Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet ,Univerziteta u Tuzli Faculty of Education and Rehabilitation Tuzlanski (3)
FARMACEUTSKI FAKULTE U Univerzitet u Tuzli, Farmaceutski fakultet Faculty of Pharmacy Tuzlanski (3)
FE UNTZ Univerzitet u Tuzli, Fakultet elektrotehnike Faculty of Electrical Engineering Tuzla Tuzlanski (3)
FILOZOFSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Filozofski fakultet FACULTY OF PHILOSOPHY Tuzlanski (3)
FTOS JU Univerzitet u Tuzli, Fakultet za tjelesni odgoj i sport University of Tuzla, Faculty for Physical Education and Sport Tuzlanski (3)
GAUSS Gauss d.o.o. Tuzla Gauss GeoInformation Systems Tuzlanski (3)
JU ARHIV TK JU Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla Public Institution "Arhiv of Tuzla country" Tuzla Tuzlanski (3)
JU Zavod khpn TK Javna ustanova Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona Public Institute for the Protection and Use of Cultural and Natural Heritage of Tuzla Canton Tuzlanski (3)
MAŠINSKI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Mašinski fakultet Tuzla UNIVERSITY OF TUZLA FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING Tuzlanski (3)
MEDICINSKI FAKULTET JU Univerzitet U Tuzli Medicinski fakultet Faculty of Medicine Tuzlanski (3)
Perspektiva Udruženje istraživača "PERSPEKTIVA" Perspective Tuzlanski (3)
PMF UNTZ Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli Faculty of Natural Sciencies and Mathematics Tuzlanski (3)
PRAVNI FAKULTET JU Univerzitet u Tuzli Pravni fakultet FACULTY OF LAW Tuzlanski (3)
"Rudarski institut" "Rudarski institut" d.d Tuzla Mining institute Tuzla Tuzlanski (3)
Tehnološki fakultet Tehnološki fakultet,Univerziteta u Tuzli Faculty of Technology Tuzlanski (3)
UNIVERZITET U TUZLI JU UNIVERZITET U TUZLI UNIVERSITY OF TUZLA Tuzlanski (3)
BTF JU Biotehnički fakultet, Univerzitet u Bihaću Biotechnical faculty in Bihać Unsko-sanski (1)
efbi Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću Faculty of Economics University in Bihać Unsko-sanski (1)
IEFB Institut Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću The Institute of Economics, Bihać Unsko-sanski (1)
PEFB Pedagoški fakultet u Bihaću PEDAGOGICAL FACULTY Unsko-sanski (1)
PZ USK Poljoprivredni Zavod Unsko-Sanskog Kantona Agriculturale Institute USK Unsko-sanski (1)
ROBOTIKA Društvo za robotiku Society of Robotics Unsko-sanski (1)
TFB Tehnički fakultet Bihać Technical faculty Bihać Unsko-sanski (1)
UNBI Univerzitet u Bihaću University of Bihać Unsko-sanski (1)
vet.zavod.bihac JU "Veterinarski zavod" Bihać PI "Veterinary Institute" Bihać Unsko-sanski (1)
CDI Univerzitet u Zenici,Centar za društvena i interreligijska istraživanja University of Zenica,Center for Society adn Research Zeničko-dobojski (4)
CZGP Univerzitet u zenici,Centar za globalno razumjevanje prava University of Zenica,Center for global understanding Law Zeničko-dobojski (4)
FAMM ZENICA Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
Filološki krug Udruženje za filološka istraživanja "Filološki krug" (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
IPF Islamski pedagoški fakultet u Zenici (nije dat) Zeničko-dobojski (4)
JUUZ Javna ustanova Univerzitet u Zenici University of Zenica Zeničko-dobojski (4)
MFZE JU Univerzitet u Zenici OJ Mašinski fakultet u Zenici University of Zenica, Faculty of Mechanicasl engineering in Zenica Zeničko-dobojski (4)
PFZ J. U. Univerzitet u Zenici organizaciona jedinica -Pravni fakultet u Zenici University of Zenica,Faculty of Law Zeničko-dobojski (4)
UMPuBiH Udruženje za međunarodno pravo u Bosni i Hercegovini International Law Association in Bosnia & Herzegovina Zeničko-dobojski (4)