Home
Organizacija
Naziv Name
Univerzitet u Zenici - Fakultet za metalurgiju i materijale u Zenici University of Zenica
Kontakt informacije
Skraćeni naziv Odgovorna osoba Adresa Tel Fax E-mail Web adresa
FAMM ZENICA Sabahudin Ekinović Travnička cesta1 (032) 403-468 (032) 406-903 fam@famm.unze.ba www.famm.unze.ba/